Enklere å søke om foreldrepermisjon

Når du som jobber ved et helseforetak i Helse Sør-Øst skal ha barn og ønsker å søke om foreldrepermisjon, er det lett å bli overveldet av regler og skjemaer. Nå er det hjelp å få!

Illustrasjonsfoto: Cicilie Hennig-Till

Usikkerhet i forbindelse med søknad om foreldrepermisjon har lenge vært en utfordring for kommende foreldre. Dette er et krevende område, der noen skjema skal sendes til NAV, noen skal til nærmeste leder og noen til Sykehuspartner. Det er Sykehuspartner som har ansvaret for utbetaling av lønn til de ansatte ved sykehusene. I arbeidet med kontinuerlig forbedring ved seksjonen for refusjon i Sykehuspartners HR-tjenester, kom dette opp som en oppgave som måtte løses.

- Foreldrepermisjon er noe som angår mange ansatte. Vi måtte derfor finne på noe som er lett tilgjengelig og lett å sette seg inn i når det passer for den enkelte, sier Heidi Birkeland, seksjonsleder for Refusjon ved HRØR.

Løsningen ble e-læringskurs. Ett for ansatte og ett for ledere. Her får du veiledning i hva du må gjøre og huske på, og hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver. E-læringskursene ligger nå tilgjengelige i Læringsportalen til Helse Sør-Øst.

- Vi ønsker å gjøre det lettere for sykehusansatte i en spennende, men utfordrende periode. Riktig fremgangsmåte gjør det også enklere for lederne deres og gir korrekte refusjonsinntekter for helseforetakene, sier Heidi Birkeland.

Samarbeid på tvers

- Det har vært mange involverte og vi er veldig glade for det engasjementet som er vist av alle som har bidratt. Det er sånn vi blir gode, sier Heidi.

Kursene er laget utelukkende med interne ressurser i Sykehuspartner. Manus er skrevet og kvalitetssikret av ansatte fra Refusjon, Lønn, Leveransekvalitet og fra utvalgte sykehus. Kursene ligger nå som en del av Læringsportalen.

Lenke til Læringsportalen
Klikk Kurskatalog og søk etter foreldrepermisjon.

Noen av dem som har bidratt til e-læringskursene: F.v.: Julie Langedal, Heidi Birkeland, Anders Skaug, Elin Fiskum og Marte Solberg Tokerud.