Gro Jære fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner HF

Gro Jære er i dag utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Forsvarsmateriell, som er en etat under Forsvarsdepartementet.

– Vi takker Gro Jære for en solid innsats som administrerende direktør i Sykehuspartner HF, sier styreleder i Sykehuspartner HF, Herlof Nilssen. 

Gro Jære har ledet Sykehuspartner HF siden 2017.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og er Nordens største tjenesteleverandør innen helse-IKT.

– Gro Jære har ledet Sykehuspartner på en veldig god måte. Med sin store arbeidskapasitet og kunnskap om alle sider av Sykehuspartners virksomhet har hun nedlagt et imponerende stykke arbeid på vegne av Sykehuspartner og helseforetakene i Helse Sør-Øst, sier styreleder Herlof Nilssen.

Styret i Sykehuspartner HF vil iverksette en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør.