Helse Nord IKT på besøk hos Sykehuspartner

Denne uken var to representanter fra Helse Nord IKT på besøk hos Klinisk brukerservice for å lære mer om hvordan Sykehuspartner har etablert og organisert sin brukerstøtte for elektronisk kurve.
Unnur Olafsdottir, Marita Eilertssen, Katrine Sjåstad og Stian Karlsen.

Helse Nord skal etter planen ta i bruk elektronisk kurve fra høsten 2019, og må derfor etablere en tilsvarende tjeneste for sine brukere. Representantene fra Helse Nord IKT var Marita Eilertssen og Unnur Olafsdottir fra DIPS Brukerstøtte. Hensikten med turen var å opprette et godt samarbeid og å lære mer om hvordan Sykehuspartner jobber med brukerstøtte for Metavision, slik at Helse Nord IKT kan gjenbruke fra våre gode erfaringer.

- Sykehuspartner har lenge hatt brukerstøtte for Metavision hos Generell brukerservice, men etter ønske fra flere helseforetak ble det etablert en egen gruppe hos Klinisk brukerservice høsten 2018, som skulle tilby en mer funksjonell support i Metavision. Det var fra denne typen brukerstøtte og dette arbeidet Helse Nord IKT ville hente erfaringer fra, sier seksjonsleder for Klinisk brukerservice, May Britt Lunde.

Nyttig å lære av hverandre

Det var enhetsleder Katrine Sjåstad og Stian Karlsen, fagkoordinator for Metavision og CMS i Klinisk brukerservice, som stod for mottaket. De gav en liten innføring i hvordan Sykehuspartner og brukerservice er organisert og hvordan våre medarbeidere jobber på Klinisk brukerservice

- Videre fikk de se hvor mange samtaler vi får inn, hva slags henvendelser det dreier seg om og hva slags funksjonell support vi yter. De var også interessert i hvordan den første opplæringen ble gjort, samt hvordan vi har tenkt å lære opp nye medarbeidere fremover. I tillegg drøftet vi de ulike sidene ved å løse oppgaven på måten vi gjør det på, forteller Katrine.

Representantene fra nord fikk i tillegg en omvisning hos Brukerservice i 3.etg og en hilserunde hos forvaltningen på Kurve og medikasjon i 7.etg på Skøyen.

- Tilbakemeldingen etter besøket var at de følte seg godt mottatt og at det hadde vært en fin arena for å stille spørsmål og tilegne seg nyttige erfaringer og tips. Vi fikk dessverre ikke til at de kunne få sitte på medlytt sammen med Sykehuspartner sine konsulenter denne gangen – noe de hadde ønsket seg – men vi fortsetter å opprettholde en uformell kontakt og håper å kunne samarbeide og dele erfaringer ved senere anledninger, avslutter May Britt.