Helse Sør-Øst avlyser tjenesteutsetting av IKT infrastruktur

Styret i Helse Sør-Øst har i dag besluttet at kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur med selskapet DXC skal avbestilles.

I et ekstraordinært foretaksmøte i dag har Sykehuspartner fått et nytt oppdrag:

"… etablere et nytt program for å standardisere og utvikle regionens IKT-infrastruktur. Sykehuspartner HF skal i dette arbeidet legge vekt på blant annet informasjonssikkerhet og personvern, risikovurderinger og gjenbruk av investeringer og planverk som er gjort så langt. Alle helseforetakene i regionen skal ta del i arbeidet som databehandlingsansvarlige."

Les pressemelding på Helse Sør-Øst sine nettsider