Helse Sør-Øst går videre i prosessen med å velge ekstern samarbeidspartner på IKT-området

Helse Sør-Øst ønsker å inngå langsiktig samarbeidsavtale med ekstern leverandør for modernisering av IKT-infrastruktur i regionen. Prekvalifiseringsprosessen er nå gjennomført og fire leverandører er valgt for videre dialog.

Følgende hovedleverandører m/partnere er valgt til å gå videre i dialogfasen:

  • CSC Norge AS
  • Hewlett-Packard Norge AS
  • IBM AS
  • Steria AS

Dialogen med prekvalifiserte leverandører starter i 2015.

Omfang

Omfang og innhold i avtalen skal konkretiseres gjennom en dialogbasert anskaffelsesprosess.
- Gjennom en langsiktig samarbeidsavtale kan vi få økt tilgang  til kapasitet og kompetanse, og dermed raskere kunne gjennomføre  nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley.

Han legger vekt på at Sykehuspartner fortsatt skal være sykehusenes totalleverandør av IKT-tjenester og at hensikten er å styrke Sykehuspartners evne til å møte sykehusenes behov framover.  Ved at deler av moderniseringsarbeidet ivaretas av en ekstern samarbeidspartner kan Sykehuspartner styrke kapasitet og kompetanse på sykehusnære tjenester.

Bred forankring

Bruk av eksterne samarbeidspartnere for å få til nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen har vært drøftet flere ganger i det regionale fornyingsstyret, der de administrerende direktørene fra alle helseforetakene og Sykehuspartner, samt tillitsvalgte, deltar.
- Foretakslederne står samlet bak retningen vi nå velger ved å gå i dialog med markedet. Vårt felles mål er å styrke kvalitet og pasientsikkerhet ved å få på plass en trygg, moderne og standardisert IKT-grunnmur så raskt som mulig, sier Thomas Bagley.

Modernisering av IKT-infrastrukturen er et prioritert område innen det regionale programmet Digital fornying.

Publisert første gang 05.01.2015