Helse Sør-Øst varsler endringer i IKT-moderniseringen

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag besluttet å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastruktur i bero. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes. 

​Pressemelding fra Helse Sør-Øst:

- Denne saken er alvorlig. Derfor ser vi nå på hvordan prosjektet skal endres, sier styreleder Ann-Kristin Olsen og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

Helse Sør-Øst har de siste årene jobbet med moderniseringen av foretaksgruppens IKT-infrastruktur fordi dette er avgjørende viktig for å legge til rette for teknologisk utvikling og styrket sikkerhet knyttet til IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr. Forutsetningen om at tilganger til sensitive personopplysninger skal håndteres på en trygg og sikker måte, har imidlertid ikke blitt ivaretatt.

Styret understreker behovet for at pasientene må føle seg trygge på at sensitive pasientopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte og dette innebærer at en modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig.

Les hele pressemelingen her