Høytidelig åpning av nytt forsyningssenter i Helse Sør-Øst

Daglig Leder for logistikkoperatøren OneMed Services, Knut Pettersson, foretok åpningen av det nye forsyningssenteret til Helse Sør-Øst på Berger den 24. august. I løpet av høsten flyttes all logistikk fra Lier.
Foto: Cicilie Hennig-Till

I forbindelse med ny avtale for logistikkløsninger til helseforetakene i Helse Sør-Øst har det blitt bygget et nytt forsyningssenter på Berger like nord for Oslo.

1. oktober settes det nye forsyningssenteret i drift med leveranser til de første sykehusene. Innen utgangen av 2017 vil alle helseforetakene få varer fra det nye forsyningssenteret.

- Bygget er godt tilpasset de behovene vi har for effektiv vareflyt og håndtering av sterile varer og vi ser frem til å komme i gang med leveringer til sykehusene, forteller Marianne Mengkrogen, logistikksjef for Helse Sør-Øst forsyningssenter i Sykehuspartner.

Innkjøp og logistikksjef for Sykehuset Østfold, Glenn Fredriksen, er så langt godt fornøyd;

- Jeg synes at prosjektgjennomføring har vært veldig godt gjennomført og som kunde er jeg trygg på at overgangen vil bli bra og jeg ser frem til å gå i gang 2. oktober.

Her kan du se en kort filmsnutt fra det nye forsyningssenteret:

 

Sykehuspartner tegnet i 2015 ny avtale med OneMed Services AS om levering av logistikkløsninger til sykehusene gjennom Helse Sør-Øst forsyningssenter. Avtalen skal gjelde i 10 år, med fire års opsjoner. I dag leveres det forbruksmateriell for over 600 millioner kr årlig ut til sykehusene i regionen.