IKT-modernisering i Helse Sør-Øst

Sykehuset Innlandet er oppgradert og klar for fremtidens IKT-løsninger. Oppgraderingen innebærer i praksis blant annet enklere pålogging, raskere internett og færre passord. Dette gir også et bedre grunnlag for å videreutvikle mer moderne teknologiløsninger til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

Foto: Cicilie Hennig-Till

- Dette har vært et stort løft for foretaket og et svært godt gjennomført arbeid fra Sykehuspartner og leverandører, sier IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet Roar Halvorsen.

Sykehuset Innlandet består av i underkant 70 lokasjoner og cirka 11 000 PC-brukere fordelt på et geografisk område på størrelse med Danmark. PC-ene på sykehuset er nå lagt over til standard Helse Sør-Øst IKT-plattform, og får dermed en mer stabil og sikker drift.

Moderniseringen innebærer omfattende fornying av IKT-utstyr og infrastruktur.

- Dette kommer pasientene til gode. Sykehuset Innlandet får tilgang til flere fellessystemer og bedre samhandling internt og med andre sykehus og kommuner. Dette gjør at flere pasienter kan behandles og kvaliteten på pasientbehandlingen blir bedre, sier prosjektleder for omleggingsprosjektet på Sykehuset Innlandet Petter Tømmerberg.

Arbeidet er del av Digital fornying, som er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Oppgraderingen ved Sykehuset Innlandet har vært en svært viktig del av fornyingsprogrammet det siste året.

Informasjonen skal følge pasienten

Sykehusene i Helse Sør-Øst bruker fremdeles ulike systemer og variasjoner av kliniske løsninger. Kompleksitet og alder på utstyr gjør dette er krevende å vedlikeholde. Helse Sør-Øst og Sykehuspartner er nå i full gang med å bytte ut gamle løsninger med nye, og samtidig standardisere løsningene mest mulig for å tilfredsstille nye krav og endrede behov.

- Moderniseringen skal gjøre det mulig å samhandle bedre og la informasjonen følge pasienten. Informasjon som allerede er registrert ved en avdeling eller ett sykehus, skal også være tilgjengelig for behandlere andre steder. Dette er et skritt på veien mot målsettingen om "én pasient – én journal", sier direktør for IKT- og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley.

Publisert første gang 29.06.2015