Informasjonssikkerhet høy prioritet

Informasjonssikkerhet er høyt på agendaen i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. - Vi har over tid jobbet systematisk for å bedre informasjonssikkerheten i helseregionen og intensivert arbeidet det siste året, sier administrerende direktør i Sykehuspartner, Gro Jære.

Illustrasjon: Shutterstock

​Det er den senere tid innført en rekke konkrete tiltak som styrker sikkerheten, sier Jære:

  • vi har styrket vår evne til  å avdekke sikkerhetstruende aktivitet og uønsket trafikk i systemene våre gjennom å innføre en analyseplattform i Helse Sør-Øst. I tillegg til å dekke internett-trafikk dekker den i stor grad intern trafikk og endepunkter. Denne vil videreutvikles både i omfang og i analyseevne.
  • funksjonalitet som skal oppdage ondsinnet programvare, er installert på alle PC-er i alle helseforetak
  • tilgangskontrollen for brukere og leverandører er skjerpet
  • passordsafe for å dele passord på en trygg måte er på plass
  • vi har strammet inn internett-tilganger og muligheten for nedlasting av filer

I tillegg til dette er det flere tiltak under arbeid og planlegging, og det er avsatt betydelige ressurser til dette viktige arbeidet. I Sykehuspartner har sikkerhetsansvarlig direkte rapporteringslinje til administrerende direktør, og vi sørger for at informasjonssikkerhet er tema i alle styre- og ledermøter, avslutter Jære.