Innføringsprogram for nyansatte

Et godt innføringsprogram for nyansatte er svært viktig. Alle nye medarbeidere i Sykehuspartner deltar på nyansattkurs og har en rekke tilbud om kompetanseutvikling, som Teknologi i klinikken og Skygg en kliniker, i tillegg til e-læringskurs.

Medarbeidere presenterer gruppeoppgave på nyansattkurs i Sykehuspartner.
På nyansattdag i Sykehuspartner får medarbeiderne et overblikk over hele virksomheten og får løse kreative gruppeoppgaver.

På nyansattkurset får ferske medarbeidere i Sykehuspartner et overblikk over organisasjonen, hvem er vi, hva gjør vi og hvem er vi til for.

– Sykehuspartner er en viktig samfunnsaktør med et viktig samfunnsoppdrag innen helse. Befolkningen blir eldre, legevitenskapen gjør stadig fremskritt og etterspørselen etter helsetjenester øker. Helse-Norge er avhengig av å ta i bruk teknologi på nye, smarte måter for å møte behovet, og teknologiutviklingen gjør dette så ekstremt spennende, sa administrerende direktør Gro Jære og ønsket de nye medarbeiderne velkommen med på laget på forrige nyansattkurs.

– I Sykehuspartner ønsker vi å ta godt imot våre nye medarbeidere, og derfor ønsker vi at alle skal delta på heldagssamling så fort som mulig etter oppstart. Målet er at alle våre medarbeidere skal forstå vårt samfunnsoppdrag, kundeforståelse samt en introduksjon til organisasjonen, forteller Tove Johnsrud og Merethe Markmanrud, som har ansvaret for nyansattprogrammet.

Introduksjonsprogrammet omfatter også fadderordning, basiskompetansepakke og opplæring i egen avdeling.

.

​ ​Hvilket inntrykk satt de nyansatte igjen med?

Bilde av Siri Persheim Kola

Siri Persheim Kola
prosjektleder, Tjenesteutvikling

Det er nyttig å få en oversikt over de ulike virksomhetsområdene. Her jobbes det virkelig på tvers for å nå de målene og strategiene som Sykehuspartner har. Jeg liker særlig godt at alle som snakket på nyansattkurset har lagt vekt på å ha kunden i fokus. Kurset gir en fin kontekst til jobben vi skal gjøre videre.

Bilde av Dan Robert Braarud-Polsrød


Dan Robert Braarud-Polsrød

Lokal service for sykehusene Telemark og Vestfold, Produksjon Porsgrunn

En lærerik dag! Veldig greit å lære å kjenne alle leddene i Sykehuspartner, alle avdelingene og rutinene, og ikke minst bli kjent med noen av de som jeg kommer til å ha kontakt med siden.

Bilde av Inger-Mette Gustavsen


Inger-Mette Gustavsen

enhetsleder for pasientnære applikasjoner, Produksjon

Her er det mange kunnskapsrike medarbeidere med gode ideer! Jeg likte godt øvelsen med modelleringsleire og er veldig imponert over kreativiteten. Her kom det konkrete ideer som faktisk raskt kunne blitt implementert.

Ellers opplever jeg at behovet for automatisering, helhetstenkning og god informasjonsstyring eller «information governance», har vært en rød tråd gjennom dagen.   

Bilde av Sigbjørn Bognæs


Sigbjørn Bognæs
prosjektleder, Tjenesteutvikling

Vi har fått et innblikk i det fenomenale løftet vi skal gjøre, gjennom samarbeid på tvers og med kunden i fokus. At så mange fra ledelsen bidrar på denne måten, og vier litt av dagen sin til oss nyansatte, viser at Sykehuspartner setter pris på medarbeiderne sine. Det er motiverende for videre innats å bli tatt så godt imot.