Konstitueres som administrerende direktør

Anne Thea Hval konstitueres som administrerende direktør for Sykehuspartner HF.

Anne Thea Hval konstitueres som administrerende direktør i Sykehuspartner HF fra 1. mars 2022. (Foto: Magnus Skaara Drabløs/Sykehuspartner HF)

Direktør økonomi og virksomhetsstyring Anne Thea Hval konstitueres fra 1. mars som administrerende direktør frem til ny administrerende direktør tiltrer. Konstitueringen ble vedtatt i et møte i ansettelsesutvalget 24. januar.

Anne Thea Hval ble ansatt som CFO i Sykehuspartner HF høsten 2019, og har bred erfaring som økonomidirektør i flere store skandinaviske selskaper som ErgoGroup og EVRY, samt konsulenterfaring fra internasjonale selskaper.​

Gro Jære fratrer som administrerende direktør 28. februar. Arbeidet med å ansette en fast administrerende direktør er startet.​​