Ledig direktørstilling i Sykehuspartner

Vi søker direktør for HR, økonomi og logistikktjenester (HRØR).

Sykehuspartners virksomhetsområde HR, økonomi og logistikktjenester (HRØR) har ca 250 ansatte og forvalter lønn, økonomi og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse Sør-Øst, samt har ansvar for drift av Helse Sør-Øst forsyningssenter. Sykehuspartner behandler årlig om lag 44 mrd kroner i lønn igjennom 92.500 lønns- og trekkoppgaver. Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av rådgivning og systemtjenester slik at helseforetakene får effektive og effektiviserende tjenester innenfor de administrative områdene.

Vi søker nå en leder med erfaring og dokumenterte resultater fra utvikling og leveranse av fellestjenester og tjenesteproduksjon i større virksomhet, gjerne offentlig sektor. Som direktør skal du lede virksomhetsområdet HR, økonomi og logistikktjenester, og skape tillit og samhandling så vel internt i foretaket som i hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og sitter i hennes ledergruppe, og vil samarbeide med direktørene for de andre virksomhetsområdene. Direktøren vi søker etter må ha en klar visjon for hvordan virksomhetsområdet kan bidra til en bærekraftig videreutvikling av spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon om stillingen og søknad, se utlysningen hos Headvisor.