Miljøskryt til Sykehuspartner


Miljøarbeidet i Sykehuspartner er revidert og re-sertifiseres for ISO 14001. 

"Vårt hovedinntrykk er at Sykehuspartner HF er engasjert og moden og har inkludert de aktuelle FNs bærekraftmål i sitt miljøarbeid. Det ytre miljøarbeidet er forankret i hele verdikjeden. Det anbefales at Sykehuspartner HF re-sertifiseres."

Dette er konklusjonen fra sertifiseringsorganet KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering, som re-sertifiserer Sykehuspartner HF for ISO 14001​. Tre revisorer fra KIWA har revidert Sykehuspartners miljøarbeid med tilgang på all dokumentasjon i miljøstyringssystemet.

I tillegg intervjuet de åtte stabs– og virksomhetsdirektører, deres miljøkoordinatorer og andre aktuelle medarbeidere. De la nylig frem sin rapport i et møte med ledelsen og involverte medarbeidere.​

Gledelig resultat

Seniorrådgiver Mona Hammervold

Seniorrådgiver Mona Hammervold

– Flere sa at de aldri hadde opplevd å få så mye ros gjennom en slik revisjon, forteller seniorrådgiver i Kvalitetsavdelingen, Mona Hammervold.

Hun har tatt over ansvaret for miljøstyringssystemet i Sykehuspartner.

– Jeg er stolt av at vi har klart å oppnå så gode resultater siden vår første sertifisering i 2015. Vårt interne miljønettverk på åtte personer har mye av æren for at Sykehuspartner fremstår som en moden og engasjert virksomhet innen miljøarbeid. De er flinke, aktive og engasjerte og inspirerer medarbeidere til å tenke og handle miljøvennlig. 

Godt miljøarbeid

Hammervold trekker frem noen eksempler på hvorfor skussmålet fra revisorene er så bra:

  • De hos oss som jobber med mottak av utstyr presser leverandørene til å levere varer uten ukurante paller og unødvendig plast. Dette har minsket mengden søppel som er vanskelig å håndtere.
  • Overskuddsvarmen fra datasenteret vårt på Ulven i Oslo går nå til å varme opp leiligheter i området.
  • Hvordan minimere unødvendig kjøring har hatt stort fokus. Den første leasede elbilen er på plass og flere er på gang.
  • Riktig avhending av datautstyr er ivaretatt via en ekstern partner, CHG Meridian.
  • KIWA uttrykte at de var imponert over å se et miljøsystem implementert helt ut i organisasjonen via miljøkoordinatorer.

– Re-sertifiseringen er en bekreftelse på at vi er på rett vei i miljøarbeidet vårt, konkluderer Mona Hammervold.

– Men husk, vi kan alltid bli bedre, både privat og på jobb​.