Modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst – dialogen med leverandører er i gang

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at langsiktige samarbeidsavtaler skal vurderes som virkemiddel for å kunne gjennomføre nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Denne uken startet dialogmøtene med aktuelle leverandører.

Olav Berg, programleder for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP). Foto: Cicilie Hennig-Till

​Bakgrunnen er at infrastrukturen trenger betydelig modernisering for at sykehusene skal kunne møte behovene i årene som kommer, i form av avansert ny teknologi og nye kliniske løsninger.

Dette gjøres gjennom en omfattende dialogbasert anskaffelsesprosess med leverandørmarkedet. Fire leverandører ble prekvalifisert i desember, og denne uken startet dialogmøtene med hver enkelt leverandør. Dialogen fortsetter utover våren og målet er at prosjektet skal ha et forslag til omfang klart før sommeren. Anskaffelsesprosessen er planlagt å fortsette ut året, og med et forslag til kontrakt tidlig i 2016.

Styrket kompetanse på kjernetjenestene

En langsiktig samarbeidsavtale innebærer at Sykehuspartner kan frigjøre ressurser til å styrke kompetansen på kjernetjenestene og øke leveringsevnen. Samtidig vil moderniseringen skje raskere og til bedre kvalitet.

Uavhengig av hvilke leverandøravtaler som inngås, skal helseforetakene fortsatt forholde seg til Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør og totalleverandør av IKT. Sykehuspartner vil fortsatt være ansvarlig for alle IKT-leveranser til sykehusene.

Olav Berg, programleder for program for infrastrukturmodernisering (IMP), innledet første dialogrunde som startet 16. mars.
– Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel for andre regioner på hvordan moderne teknologi kan utnyttes i helsesektoren.. Samarbeidet med en ekstern leverandør skal styrke Sykehuspartner som tjenesteleverandør for sykehusene, og medføre økt pasientsikkerhet og en enklere arbeidssituasjon for de ansatte i Helse Sør-Øst, sier han.

Publisert første gang 18.03.2015