Nettverket på Akershus universitetssykehus er modernisert og klart for regionale løsninger

- Dette er en stor milepæl for Ahus (Akershus universitetssykehus). Et modernisert nettverk som er tilknyttet Helse Sør-Øst er en forutsetning for at Ahus kan ta i bruk nye regionale løsninger og samhandle med resten av regionen, sier Trine Brenna, avdelingssjef for Medisinsk teknologi og e-helse på Akershus universitetssykehus.

Foto: Torben Eskerod

Da Akershus universitetssykehus stod ferdig for åtte år siden var IT-anlegget på Akershus universitetssykehus et av Europas mest moderne. Men selv om bygget fremdeles er nytt, var IKT-infrastruktur nå aldrende og modent for utskiftning. For å opprettholde stabil og sikker drift og støtte helseforetakets behov for nye, kliniske løsninger, er nå hele nettverket på Akershus universitetssykehus skiftet ut og knyttet til Helse Sør-Øst sin plattform.

Knyttet opp mot regional plattform

I tillegg til å knytte Akershus universitetssykehus opp mot regionens sentrale datasentre, er alt av lokalt nettverk byttet ut i løpet av de to siste årene, inkludert nettverket til alle arbeidsstasjoner og til alle utelokasjoner. Det er ryddet opp i koblingsrom, datarom og kabler, brannvegger er byttet ut og forenklet, og i datarommet er blant annet over 1000 kabler fjernet.

Sikkerheten er også betraktelig forbedret ved at Akershus universitetssykehus nå er koblet opp mot Helse Sør-Øst sin regionale standardiserte plattform hvor datatrafikken er beskyttet mot trusler utenfra. Akershus universitetssykehus har ikke lenger egne løsninger for kommunikasjon ut, men bruker nye sentrale og sikre løsninger som er felles for hele regionen. I tillegg til økt sikkerhet medfører dette forenklet drift og vedlikehold. Modernisert og til enhver tid oppdatert nettverk innebærer også at alt utstyr er omfattet av nye supportavtaler.

- Nettverket er en essensiell del av grunnmuren for nærmest alle IKT/MTU-tjenester for sikker og effektiv pasientbehandling på Akershus universitetssykehus, forteller Jürgen Richter, IKT-rådgiver i prosjektet ved Akershus universitetssykehus.

Hva betyr modernisert nettverk for de ansatte?

At Akershus universitetssykehus er koblet sammen med resten av regionen er først og fremst en forutsetning for å sikre stabil og sikker drift, og for at sykehuset kan ta i bruk fremtidige regionale kliniske løsninger. Nye standardiserte verktøy vil på sikt gjøre det mulig for de ansatte å samhandle i regionen, og få tilgang til den informasjonen de trenger, når de trenger den.

- For våre brukere er dette en "usynlig" tjeneste som man først blir bevisst når den ikke fungerer optimalt, sier Richter ved Akershus universitetssykehus. - En komplett nettverksomlegging var nødvendig for å sikre høy pålitelighet og robusthet i årene fremover. Akershus universitetssykehus har nå en økt trygghet i en velfungerende nettverkstjeneste og vi kan forvente en reduksjon av hendelser basert på feil i denne infrastrukturen.

Samarbeid

Arbeidet er utført mens sykehuset er i normal drift. Dette krever nøye planlegging og testing av hver eneste funksjonsendring.

- Vi er veldig fornøyde med måten denne omfattende utskiftingen ble gjennomført på. Høy serviceinnstilling, høy leveransekvalitet og gjennomføring av tjenesteflytting med minst mulig ulempe for brukere har kjennetegnet dette prosjektet, forteller Richter. - Prosjektet klarte å integrere prosjektmedarbeidere, Sykehuspartner og Akershus universitetssykehus i et velfungerende og engasjert team, som fungerte optimalt selv under høyt aktivitetsnivå og sterkt tidspress.

Leder for prosjektet, Frode Ingvar Bjerk i Sykehuspartner, er også meget godt fornøyd med gjennomføringen: - Vi har fokusert på tett dialog og god informasjon ut til kunden. De problemene som har oppstått underveis har blitt løst i samarbeid med Akershus universitetssykehus på en god måte.