Ny direktør for HR, økonomi og regnskap

Einar Devold er tilsatt fast i stillingen som direktør for virksomhetsområdet HRØR i Sykehuspartner. Devold har vært konstituert i stillingen fra 1. mai 2020.

Devold ledet før konstitueringen avdeling for Utvikling og tjenesteetablering i samme virksomhetsområde, samt var tjenesteporteføljeansvarlig for de regionale HRØR-tjenestene.

Devold inngikk i teamet som etablerte Sykehuspartner HF og de første fellesregionale tjenestene våren 2004, og har vært her siden.

– Jeg er veldig glad for at Einar har takket ja til å lede virksomhetsområdet HRØR på permanent basis. Einar har lang erfaring fra Sykehuspartner, kjenner organisasjon godt og har solid ledererfaring. I de to månedene han har vært konstituert har han vist at han er rett person til å lede HRØR videre, og jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Einar, sier administrerende direktør Gro Jære. 

Før tiden i Sykehuspartner HF kommer Devold fra daværende Radiumhospitalet, OUS. Han er utdannet siviløkonom og er Cand. Polit. i psykologi.