Ny leder i Sykehuspartner

Tidligere direktør for Virksomhetsoppfølging, Gro Jære, konstitueres i stillingen som administrerende direktør i Sykehuspartner med virkning fra 10. juni.

Gro Jære, konstituert administrerende direktør i Sykehuspartner

Det foregår en rivende teknologisk utvikling innen helse-IKT, der medisinsk teknisk utstyr og helse-bygg blir stadig mer integrert og sammenkoblet. IKT-infrastrukturen blir derfor stadig viktigere og den må moderniseres slik at man kan ta nye løsninger raskere og billigere i bruk.

Sykehuspartner har gjennom de siste årene jobbet intenst med å forberede en fornyet og modernisert infrastruktur for sykehusene i helseregionen.

Helse Sør-Øst ba i september 2016 Sykehuspartner om å inngå en avtale med ekstern leverandør, der formålet var å modernisere infrastrukturen, slik at informasjonssikkerheten styrkes og sykehusene kan ta i bruk nye systemer og ny teknologi. Det er Sykehuspartner som har ansvaret for å forvalte avtalen og å gjennomføre moderniseringen sammen med den eksterne leverandøren.

- Moderniseringen av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er et av de største og mest krevende IKT-prosjektene i Norge sier styreleder Morten Thorkildsen.

- Det er tusenvis av applikasjoner, over 70.000 ansatte og mer enn 10.000 servere på tvers av en rekke helseforetak med ulik historikk, behov og tekniske løsninger. Det ligger et stort potensiale i å standardisere og forenkle, men dette må ses opp mot informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Hele organisasjonen i Sykehuspartner har nedlagt en stor innsats i ny leveransemodell. Denne prosessen har vist seg å være teknisk og sikkerhetsmessig krevende, og det er nå et arbeid i gang for å vurdere hvordan dette tas videre, sier Thorkildsen.

- Det har vært en svært spennende jobb å lede dette arbeidet, sier administrerende direktør i Sykehuspartner, Mariann Hornnes. En drivkraft for meg ved å jobbe i Sykehuspartner, er det viktige samfunnsoppdraget vi har med å levere sikker og stabil drift av IKT- og HR-tjenester til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Alle medarbeidere i Sykehuspartner legger ned stor innsats og engasjement i sitt arbeid, og jeg vil takke alle for samarbeidet og det vi har fått til sammen, sier Hornnes.

- Dagens IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst må moderniseres for å tilby bedre tjenester til både sykehusene og pasientene. Nå som dette arbeidet skal revurderes, synes jeg det er riktig at noen andre kommer inn for å se på dette med nye øyne. Styret og jeg har derfor kommet til enighet om at jeg fratrer som administrerende direktør i Sykehuspartner, sier Hornnes.

- Styret er takknemlig for den innsatsen Mariann Hornnes har lagt ned i dette viktige arbeidet, og vi ønsker henne alt det beste i sin videre karriere, sier Morten Thorkildsen.

Tidligere direktør for Virksomhetsoppfølging, Gro Jære, konstitueres i stillingen som administrerende direktør i Sykehuspartner med virkning fra 10. juni.

Gro Jære er direktør for Virksomhetsoppfølging, har vært leder for strategi og teknologi ved Oslo Lufthavn, leder for IT leveranser for Flytoget, serviceingeniør og teknisk prosjektleder hos Siemens, samt leder av store prosjektporteføljer hos Telenor. Hun har gjennom hele sin karriere ledet store IT- og utviklingsprosjekter i ulike virksomheter. Jære har masterstudier innen ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt en Master of Science fra NTNU.