Nytt styre i Sykehuspartner HF

Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt nye styrer ved helseforetakene. Styrene velges for to år, og formell oppnevning skjer på foretaksmøtet 26. februar 2020.

Morten Thorkildsen fortsetter som styreleder i Sykehuspartner HF. Nina Mevold er oppnevnt som ny nestleder, etter å ha vært styremedlem i Sykehuspartner HF siden desember 2018.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus og administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold er nye styremedlemmer i Sykehuspartner HF. Eivind Gjemdal fortsetter som eieroppnevnt styremedlem.

Bilde av styreleder Morten Thorkildsen.
Med denne oppnevningen får Sykehuspartner HF et styre med solid medisinsk- og helsefaglig kompetanse, sier styreleder Morten Thorkildsen (bildet, som takker for tilliten med å bli gjenvalgt.

– De nye styremedlemmene kjenner klinikken, kompleksiteten i helsetjenesten og hvilken sentral rolle teknologi og innovasjon spiller for videre utvikling av tjenestene. Jeg ser frem til et godt samarbeid om å løse de viktige oppgavene Sykehuspartner HF står overfor, til det beste for helseforetakene i Helse Sør-Øst, sier Thorkildsen.

Les mer om oppnevning av nye styrer i Helse Sør-Øst:
Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakene (Helse Sør-Øst RHF) 

 

Fant du det du lette etter?