Nytt virksomhetsområde i Sykehuspartner

Sykehuspartner etablerer fra 1. februar et nytt virksomhetsområdet - Kliniske IKT-tjenester.

​Det nye virksomhetsområdet samler og skal ha ansvar for kliniske IKT-tjenester, som for eksempel elektronisk pasientjournal, lab- og radiologi og mor/barn-tjenester.

Den nye organisasjonsstrukturen tydeliggjør ansvaret og samler sentrale roller knyttet til tjenestene som Sykehuspartner leverer til sykehusene. Tilsvarende organisering med ende-til-ende ansvar har vi for tjenestene innen HR, økonomi og logistikk i dag.

Nye direktører

Direktør for det nye området blir Geir Ove Staalen.  Staalen var med på å starte Sykehuspartner i 2003, og har etablert, utviklet og ledet området innen HR, økonomi og logistikk (HRØR). Han kjenner godt til våre kunders behov og vil bygge på tidligere erfaringer med tjenesteorientering.

Profilbilde av Geir Ove Staalen

Geir Ove Staalen

Marit Eskeland blir konstituert direktør for virksomhetsområdet HRØR. Eskeland har vært ansatt i Sykehuspartner siden 2014 og har jobbet i innsatsteamet som har bistått helseforetakene med kvalitetsforbedring og ressursstyring, bl.a. reduksjon av ventelister og etterslep på poliklinikker.

Profilbilde av Marit Esekeland

Marit Eskeland

Marit Eskeland er spesialist i indremedisin og har blant annet vært adm. dir. for Helse Nord og direktør på medisinsk divisjon ved Bærum sykehus.