Journalsystemet ved Oslo universitetssykehus fungerer som normalt

Siden torsdag har det vært tekniske problemer med databasen til pasientjournalen ved Oslo universitetssykehus. Nå er systemet oppe igjen.

Søndag 16.1.22 kl. 20.00

Nå er databasen til journalsystemet ved Oslo universitetssykehus gjenopprettet, og journalsystemet er tilgjengelig for brukerne.

Det gjenstår et etterarbeid for å få oppdatert databasene med data fra tiden databasen var nede. Dette gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus og leverandørene.

Sykehuspartner henviser til Oslo universitetssykehus for informasjon om driften ved helseforetaket.​

Søndag 16.1.2022 kl. 9.30

Sammen med leverandørene jobber Sykehuspartner nå med å få journalsystemet tilbake til normal produksjon. Dette gjøres ved å gjenopprette databasen fra før feilen oppsto. Deretter starter arbeidet med oppdatere databasen med data fra nedetiden. 

 

Lørdag 15.1.2022

Sykehuspartner samarbeider tett med leverandørene for å løse problemene som har oppstått.

– Vi tar dette på fullt alvor og er i gul beredskap. Vi har satt inn nødvendige ressurser i dette arbeidet, sier Gro Jære, administrerende direktør i Sykehuspartner.

Problemene ved Oslo universitetssykehus oppsto torsdag 13. januar.​

Ved mediehenvendelser, kontakt fungerende kommunikasjonssjef Randi Ellingsen, tlf. 988 77 675.