Saksbehandlingsfeil månedsrapport september 2017

Administrerende direktør (konst.) har gjort styret oppmerksom på at det for virksomhetsrapport for september 2017 (sak 069-2017) har vært gjort en saksbehandlingsfeil ved at styrebehandlet rapport ble byttet ut på internett.

​Dette er nå rettet opp. Fra og med virksomhetsrapport oktober 2017 (sak 076-2017) rapporteres resultatet i henhold til endret rapport jmfr. styrebehandlet tertialrapport 2. tertial 2017 (sak 062-2017).

Sykehuspartner ønsker å understreke at resultatkravet på -333 MNOK har vært offentlig i alle våre rapporter, også den som ble erstattet.