Smidig overgang fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 besluttet regjeringen å flytte rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. 19. februar 2017 ble alle datasystemer flyttet over til OUS IKT-plattform.

Illustrasjonsfoto: Cicilie Hennig-Till

​Rettsmedisin har i oppgave å utføre oppdrag fra blant annet politi, domstoler og kriminalomsorgsvesen. De samarbeider tett med mange fagområder på Oslo universitetssykehus og deler også flere lokaler.

 - Sammenslåingen vil legge til rette for tettere faglig samarbeid, økt tilgang til medisinsk og teknologisk kompetanse, moderne utstyr og en mer effektiv utnyttelse av infrastruktur og lokaler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding datert 11. mai 2016.

Jobbet nesten uforstyrret

I løpet av drøye tre måneder har prosjektet kartlagt og migrert alle systemer, brukere og e-post-kontoer fra Folkehelseinstituttet og inn på Oslo universitetssykehus sin plattform. Alle tre lokasjonene har også fått etablert ny infrastruktur som nettverk, telefoni og nye PC-er for 250 brukere. Sykehuspartner fikk i utgangspunktet forespeilet at det handlet om 20-22 applikasjoner, men dette tallet økte raskt til 70.

Tilbakemeldingene fra rettsmedisinske fag har vært tydelige:

«Takk for meget vel gjennomført migrering av IKT-systemer for Rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Klinikk for laboratoriemedisin / Oslo universitetssykehus / Sykehuspartner.

Dere har på eksemplarisk vis ledet en prosjektgruppe av dyktige, hyggelige og arbeidsomme medarbeidere i OUS IKT og Sykehuspartner som, i samarbeid med mange dedikerte og dyktige medarbeidere i FHI/NHN og Rettsmedisinske fag, har levert gode planer, god gjennomføring, god testing og som nå leverer godt etterarbeid. Dette har medført at vi i Rettsmedisinske fag har kunnet jobbe nesten uforstyrret med å levere på våre samfunnsoppdrag og at våre oppdragsgivere knapt har merket noe opphold i våre leveranser.

Det har vært en glede å følge med på gjennomføringen hvor det har vært utøvd stor arbeidsvilje og høy grad av fleksibilitet med fokus på løsninger og effektivitet.

På vegne av klinikk for laboratoriemedisin og avdeling for rettsmedisinske fag, STOR TAKK!»

Skriver Truls Simensen, Avdelingsleder Rettsmedisinske Fag, og Lars Eikvar, Klinikksjef ved Klinikk for Laboratoriemedisin, begge ved Oslo universitetssykehus.