Stadig utvikling av Covid19-løsninger

Gode løsninger innen testkapasitet og rapportering av svar på hurtigtester er viktige bidrag inn i arbeidet med å bekjempe pandemien. Sykehuspartner jobber kontinuerlig med utvikling av løsningene og etablering av ytterligere funksjonalitet. 

Sykehuspartner har gjennom Covid19-perioden bidratt til å utvikle en rekke løsninger for å understøtte helsepersonell i kampen mot pandemien.

To av de viktigste bidragene har vært etableringen av elektronisk rekvirering for økt testkapasitet og den nasjonale løsningen for innrapportering av svar fra hurtigtest. Disse er under kontinuerlig utvikling og er en viktig brikke i bekjempelsen av pandemien.

Rekvireringsløsning for økt testkapasitet

Nå har det i Helse Sør-Øst passert 1.538.880 rekvisisjoner mellom kommunene og laboratoriene i regionen. Samme løsning er nå innført ved 75 teststasjoner, hvor det til sammen sendes nærmere 15.000 rekvisisjoner per døgn. Det er også installert og tatt i bruk 230 etikettskrivere.

Kildekoden, som ble utviklet for Helse Sør-Øst, er også delt med Helse Midt-Norge, som nå sender rekvisisjoner til laboratoriene ved St. Olavs Hospital, Molde og Levanger fra 28 teststasjoner.

Nasjonal løsning for innrapportering av svar på hurtigtest

Løsningen, som distribuerer testresultater til pasientinformasjon, kommune og fastlege, er et resultat av et svært godt samarbeid mellom flere aktører i helsesektoren, blant annet Norsk Helsenett (NHN), Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Sykehuspartner. Antallet hurtigtestsvar har passert over 245.000, sendt fra 93 legekontor og 110 kommuner.

Nå utvider Sykehuspartner løsningen med en SMS-funksjonalitet for å kunne gi sikker tilgang til svarene på hurtigtester for personer uten norsk personnummer eller D-nummer, og som dermed ikke har tilgang til Helsenorge. Dette behovet dukker ofte opp i forbindelse med hurtigtest av utenlandske statsborgere ved innreise til Norge.

Personer uten norsk personnummer og D-nummer får i dag utdelt hjelpenummer som identifiserer personen det er tatt prøve av. Sykehuspartner jobber også med ytterligere effektivisering av generering av hjelpenummer, og en mer langsiktig løsning hvor hjelpenummer kan genereres i innreiseregisteret slik at nummeret kun trenger å søkes opp i løsningen når man skal ta hurtigtest. Løsningen blir da enda mer smidig for de som jobber på teststasjonene.