Standardiserer fosterovervåkingen i regionen

Sykehuspartner er snart i mål med å standardisere fosterovervåkingen i regionen.

Illustrasjon fosterovervåkning (Shutterstock)

(Illustrasjon: Shutterstock)

​Sykehuspartner har jobbet med å innføre en felles løsning for fosterovervåking i Helse Sør-Øst. Og arbeidet har gitt resultater.

– Vi er kommet langt. Løsningen er satt i produksjon for åtte sykehus på atten forskjellige steder, forteller Maria Elisabeth Nilsson som er prosjektleder i prosjektet.​

– Vi er godt fornøyd med at løsningen blir tatt i bruk av alle sykehusene, sier Nilsson.


Gir god databehandling

Løsningen for fosterovervåking sikrer at riktig registrering kobles til riktig kvinne.

– På den måten kan personellet på sykehuset raskt og sikkert finne frem til tidligere fosterovervåkinger og kan sammenligne dem, forklarer Nilsson.

Hun legger til:

– Denne løsningen bidrar også til enklere overvåking og oppfølging av pågående registreringer for vakthavende medisinsk personell.

– Fantastisk godt samarbeid

Ifølge Nilsson har dette vært en etterlengtet løsning for klinikerne.

– Det har vært et fantastisk godt samarbeid mellom sykehusene – både klinikere og ressurser fra medisinsk teknisk avdeling – og prosjektgruppen. Alle ressurser fra Sykehuspartner har bidratt fullt ut gjennom hele prosjektet, og det har vært veldig kjekt å få til, avslutter Nilsson.​

Viktig for sykehusene

– Det er viktig at regionale standardiserte løsninger tas i bruk der hvor dette er mulig, sier Geir Ove Staalen, direktør for Kliniske IKT-tjenester.

For fosterovervåkingen betyr dette at ressursinnsatsen snart kan rettes mot én løsning. I følge Staalen er dette en løsning som er best mulig for kliniker og pasient.

– Vi har jo i vårt oppdrag at vi skal realisere stordriftsfordeler der hvor dette er mulig. Da er det essensielt at prosjekter som fosterovervåking lykkes. Jeg er svært fornøyd med at det ser ut til at vi får til dette nå, og jeg vil gi honnør til prosjektet, helseforetakene og alle involverte, fastslår han.