Status for driftssituasjon 18. januar

Sykehuspartner er tilbake i normal drift. 

Status mandag 21. januar 2019 kl. 15.45:

Sykehuspartner er tilbake i normal drift, og har avsluttet beredskapen etter hendelsen fredag 18. januar.

Statusmeldinger fra fredag 18. januar 2019

Status kl. 23.30: Nedjusterer beredskapen: Datasystemene i Helse Sør-Øst er nå stabilisert.

Sykehuspartner gikk fredag 18. januar litt over kl. 15.00 i beredskap da alle helseforetakene i regionen var rammet av at flere IKT-tjenester var utilgjengelig for brukerne på helseforetakene.

Sykehuspartner har identifisert at det var en teknisk komponent som sluttet å virke, og som også påvirket erstatningskomponenten. Dette er årsaken til at flere datasystemer sluttet å fungere. Sykehuspartner har utover kvelden arbeidet med å verifisere tjenestene systematisk, for å se at alle fungerer og er stabile.

Det er ikke er noe som indikerer at det er eksterne årsaker til hendelsen.

Basert på informasjon Sykehuspartner har mottatt fra det regionale helseforetaket, melder nå alle helseforetakene i regionen som driver pasientbehandling at de er i vanlig drift og at de har avsluttet beredskap.

Sykehuspartner nedjusterte kl. 21.45 sitt beredskapsnivå til gult og vil opprettholde dette inntil komponenten som sluttet å virke er erstattet.

Status kl. 20.07: Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet med å verifisere at IKT-tjenestene fungerer og er stabile. Feilretting pågår, og Sykehuspartner HF opprettholder beredskap til alt fungerer som normalt.

Status kl. 19.08: Sykehuspartner HF jobber med verifikasjonstester. Brukerne kan oppleve en bedring på tjenestene, men systemene er fortsatt ustabile. Feilretting pågår. Sykehuspartner HF er fortsatt i beredskap.

Status kl. 17.00: Flere IKT-tjenester er utilgjengelige for brukere ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Omfanget er foreløpig uavklart, og Sykehuspartner HF er i beredskap. Kartlegging av omfang og feilsøking pågår. Det er for tidlig nå å si noe om hvor lenge systemene vil være nede.