Sykehusinnkjøp overtar

Innkjøpsvirksomheten i Sykehuspartner har nå blitt overdratt til Sykehusinnkjøp, som har fått en nasjonal oppgave for sykehusene.

Mariann Hornnes, administrerende direktør i Sykehuspartner. Foto: Cicilie Hennig-Till

​Administrerende direktør i Sykehuspartner, Mariann Hornnes, berømmet de ansatte under en markering av overdragelsen:

– Det har vært en ære å være lederen deres, og jeg er stolt over den jobben dere har gjort for å videreutvikle innkjøp i Sykehuspartner. Jeg tror at grensesnittet vi får mellom Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner skal fungere godt, sa Mariann Hornnes under markeringen.

– Men det er litt rart å gi fra seg noe som fungerer godt. Vi er avhengige av hverandre, så vi skal sørge for at vi bruker kompetansen og kapasiteten dere har også videre. Jeg vil takke dere for innsatsen dere har lagt ned over mange år. Dere står på, er positive, har en pragmatisk tilnærming, med faglig integritet i bunnen og utviser gode holdninger. Jeg ønsker oss begge lykke til med et godt samarbeid, sa Hornnes.

Det er vedtatt en avtale om virksomhetsoverdragelse og en midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehuspartner HF og Sykehusinnkjøp HF. Formålet med den midlertidige avtalen er å formalisere samarbeidet mellom Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner i en overgangsfase.

Avtalen skal erstattes av en permanent tjenesteavtale når all planlagt virksomhetsoverdragelse av ressurser er gjennomført, og etableringen av Sykehusinnkjøp HF er ferdigstilt.

Det er besluttet at følgende områder ikke skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp:

  • Kjøp av helsetjenester
  • Forsyningssenteret, avdeling logistikk og avdeling Master Data Management
  • Kontraktsforvaltning av strategiske IKT-avtaler

De ansatte i Sykehuspartner som har jobbet med Forsyningssenteret og Kontraktsforvaltning  ble overført til andre virksomhetsområder i Sykehuspartner 1. januar.