Sykehuspartner har utviklet løsning for rapportering av svar på Covid-19 hurtigtest

Det er tatt i bruk Covid-19 hurtigtester i Norge fra november 2020. Disse testene skal primært brukes på eksisterende prøvetakningsstasjoner i kommunene.

Vanlige Covid-19-tester gjøres hos laboratoriene hos de ulike helseforetakene, som deretter rapporterer prøvesvar til Folkehelseinstituttet. Med de nye hurtigtestene blir ikke prøvene analysert i laboratorium, og dermed måtte det på plass ny funksjonalitet for å rapportere prøvesvarene.

Sykehuspartner har tidligere utviklet en løsning for rekvirering av Covid-19-analyser hos laboratoriene i Helse Sør-Øst, og basert på dette har vi nå utviklet en nasjonal løsning for å rapportere hurtigtestene direkte. Svar på hurtigtestene kan være klare på kun 20 minutter.

Løsningen fungerer slik at bruker logger seg inn via en portal og legger inn prøvesvar. Dette prøvesvaret vil gå fra Sykehuspartners løsning via Norsk Helsenetts infrastruktur til Folkehelseinstituttet. I tillegg vil svaret også gå til kommune og fastlege via Sykehuspartners øvrige systemer.

Dette er et eksempel på hvordan rask utvikling av nye løsninger kan hjelpe helsepersonell å gjøre en mer effektiv jobb i en krevende situasjon for helsevesenet.