Tiltak som følge av utbrudd av ransomware i Europa

Så mange som 70 medarbeidere har gjennom helgen jobbet med tiltak for å avverge angrep av Ransomware-viruset på helseforetakene. Ett av tiltakene er begrenset e-post og internettilgang.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock


Sykehuspartner har gjennom hele helgen vært i beredskap i forbindelse med dataangrepet som rammet Europa. Vi har løpende overvåket utviklingen, og har ingen indikasjoner på at Helse Sør-Øst er rammet.

Tiltak iverksatt

Fredag ettermiddag ble en rekke tiltak iverksatt for å sikre sikker og stabil drift, og mange av disse ble ferdigstilt samme kveld, forteller innsatsleder John Roar Berger.

Medarbeidere i Helse Sør-Øst har i en periode ikke mottatt e-post med vedlegg fra eksterne adresser. Disse ble satt på vent i karantene inntil trusselbildet ble klarere. Sperren på e-post med vedlegg utenfra er nå opphevet og i løpet av dagen vil alle e-poster bli sendt ut. Det er ikke lenger noe som tyder på at viruset ble spredd gjennom e-post. Internettaktivitet er fortsatt noe begrenset. Medarbeidere som har registrert sitt mobilnummer i Personalportalen har fått en SMS om å vise aktsomhet.

Andre tiltak som går på oppdatering av tjenestene våre pågår ennå, og kritiske tjenester som kurve, lab, AMK, telefoni har blitt prioritert.

Samarbeid med sykehusene

- Vi har hatt et tett samarbeid med sykehusenes IKT-miljøer, kommunikasjonsavdelinger og informasjonssikkerhetsledere gjennom helgen og samarbeidet har vært preget av god dialog og konstruktive forslag, fortsetter Berger.

- Dette har vært en ekstraordinær og utfordrende situasjon og vi har organisert beredskapen deretter. Vi har opprettet en egen gruppe som hele tiden har vurdert sikkerhetstiltak. Denne gruppen har vært ledet av seksjon for operativ sikkerhets i Sykehuspartner, avslutter Berger.

Vår beredskap er fremdeles høy og vi har kontinuerlig overvåkning av situasjonen. Dette vil gjelde i dagene fremover også frem til trusselbildet har lagt seg.