Tolv søkere til stillingen som administrerende direktør

Søkerlisten til stillingen som administrerende direktør i Sykehuspartner er klar. 

Dette er søkerne:

Kristijane Cook Hvaal (58), leder Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Sør-Øst, Oslo

Tom Darell (52), Executive Vice President, Oslo

Svein Henriksen (56), adm. direktør, Drammen

Roy Jacobsen (51), CEO / adm.dir, Oslo

Tommy Lund (48), oberstløytnant/avdelingssjef (fung.) v/
analyse og utvikling/strategiske anskaffelser, Jessheim

Muhammad Imran Mushtaq (49), seniorrådgiver, Bærum

Unntatt offentligheten (kvinne)

Torun Poppe (43), seksjonsleder Digital Læring, Arendal

Renjie Shao (42), avdelingsleder Administrativ og innkjøp, Oslo

Ketil Stokke-Johnsen (59), daglig leder, Asker

Kaare Østgaard (57), prosjektdirektør Strategi, Finans og
Økonomi

Jan Erik Aalberg (54), selvstendig næringsdrivende, Lillestrøm

Det blir nå gjennomført intervjuer før styret beslutter hvem som blir tilbudt stillingen. Det er ikke klart når dette blir avklart.​