Tre sykehus på ny telefoniplattform

For tre år siden startet arbeidet med å legge om fra ISDN til ny regional IP-plattform for telefoni. Nå er den klar og Sunnaas, Lillehammer og Aker sykehus er lagt over.

Bak f.v.: Ole-Bjørn Aaltvedt, Tore Dahl, Morteza Lavasani, Terje Engebretsen, Trond Nyrønning. Foran f.v.: Tommy Slaatsveen, Frode Aarskog og Arve Framstad. Ikke til stede: Stian Østen, Zohaib Muzaffar, Bjørn Heiland, Trond Skalstad, Thomas Fraas og Trond

Videre modernisering av telekommunikasjon ved øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst vil bli videreført i samarbeid med leverandører.

- Når vi er ferdige med dette i løpet av en tre års tid, vil løsningen med regional telefoni og tilhørende sentralbordtjenester være helt unik i norsk sammenheng. Det er veldig få som har etablert så store løsninger på verdensbasis, sier Tommy Slaatsveen, seksjonsleder for Telekommunikasjon.

Den nye plattformen skal erstatte dagens lokale telefonsentraler med tilhørende ISDN linjer. Sykehuspartner har lenge jobbet med å samle telefonsentraler, og vi har gått fra 300 til 140 så langt. Målet er å komme ned på en felles regional kommunikasjonsløsning som innbefatter tale, video og andre samhandlingstjenester.

Inntil nylig var ISDN i bruk ved samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst. ISDN er nå i ferd med å fases ut av Telenor og ny IPT plattform må da tas i bruk. IP-telefoni er en måte å overføre tale på et datanett i stedet for det tradisjonelle telefoninettet. Det stiller nye krav til sentraler og utstyr for øvrig.

I desember 2015 ble det besluttet at vi skulle gjennomføre leveranser på ny plattform for å skaffe erfaring med bruk av IP-telefoni med tanke på etablering, operativ drift, stabilitet og sikkerhet, i tillegg til å få nødvendig brukererfaring. Det ble utprøvet ved sykehusene fra juni 2016. Etter å ha konkludert med at stabilitet og funksjonalitet holdt mål, la vi om til den nye løsningen. Aker gikk over den 15. september og Lillehammer den 25. oktober. Sunnaas ble satt i drift onsdag 16. november.

- Vi tenker at det vi nå har fått på plass er en veldig god start og et godt fundament for en videre utvikling av nye og mer effektive kommunikasjonsløsninger, sier Hans-Kristian Skara, IKT-sjef på Sunnaas.