Utvider tjenestene for å understøtte ny spesialistutdanning for leger

Ordningen for leger i spesialisering (LIS) skal endres. Sykehuspartner har fått i oppdrag å levere en tjeneste som understøtter den nye spesialutdanningen.

Illustrasjonsfoto: Cicilie Hennig-Till

I dag er ordningen for leger i spesialisering basert på krav til tjenestetid og -sted. Fra september 2017 vil dette bli erstattet med krav til oppnåelse av fastsatte læringsmål.

Læringsmålene blir førende for hvor lang tid utdanningsløpene tar, utover minstekravet som er foreslått til 6 ½ år. Du kan lese mer om den nye utdanningsmodellen på www.lis-utdanning.info.

Støtte utdanning av leger i spesialisering

Sykehuspartner HR leverer i dag Kompetanse- og opplæringstjenester innen områdene rådgivning, produksjon av e-læringskurs, filmer og animasjoner, bistand til manusproduksjon og praktisk gjennomføringen av klasseromskurs og samlinger. De leverer også Helse Sør-Øst sitt kurs -og administrasjonsverktøy Læringsportalen og kursutviklingsverktøyet Mohive.  

På bestilling fra Helse Sør-Øst utvides tjenesten om å levere støtte til utdanning av leger i spesialisering (LIS).

Det innebærer system, opplæring og understøtting av beste praksis på arbeidsprosesser og i organisasjonsutvikling.

Nasjonalt samarbeid

Prosjektet henger sammen med arbeidet som pågår i Helsedirektoratet med nye utdanningsplaner for legene i spesialisering.

- Vi deltar i flere av de nasjonale prosjektene og samarbeider tett med øvrige helseregioner, slik at dette lar seg realisere. Løsningene som etableres utvikles i fellesskap mellom helseregionene, Helsedirektoratet og Legeforeningen, forklarer tjenesteansvarlig Truls Fagerberg.

Les mer:

Hvordan utdanne fremtidens leger – kronikk i Dagens Medisin