Verdifulle bidrag fra årets sommerstudenter

Sykehuspartner HF har for første gang hatt gleden av å ta imot fire flinke sommerstudenter. Catherine Berg, Rebekka Lie, Mats Ove Sannes og Chris Ghai deler sine opplevelser fra sommeren.

Chris Ghai og Catherine Vaugelade Berg og Mats Ove Sannes. Rebekka Lie var ikke til stede da bildet ble tatt.

På tross av at det har vært en noe annerledes sommer som følge av koronapandemien, var det viktig for Sykehuspartner å fortsatt ta imot sommerstudentene. Studentene har, i likhet med de fleste av Sykehuspartners ansatte, jobbet hjemmefra i perioden. 

Agile arbeidsmetoder og løsninger for å heve informasjonssikkerheten

Catherine Berg studerer i Toulouse i Frankrike, og har jobbet med agile modeller i sommer. Her har hun utredet hvordan Sykehuspartner kan jobbe mer effektivt ved å adoptere gjennomgående forretningsovergripende agile modeller, kartlegge nå-situasjonen og utarbeide forslag til en eventuell transformasjonsplan. En stor del av arbeidet har vært å sette seg inn i den nåværende situasjonen hos Sykehuspartner og deretter samle informasjon gjennom interne og eksterne intervjuer, for tilslutt å utvikle konsepter som Sykehuspartner kan implementere.

Jeg har blitt bedre kjent med hvordan Sykehuspartner som organisasjon fungerer og om driften og leveransene. Det har vært hyggelig å bli kjent med ansatte og de andre sommerstudentene. Jeg har fått bedre innsikt i agile arbeidsmetoder og ulike rammeverk for å måle modenheten til et selskap. Det var annerledes å ha hjemmekontor, men det var en nyttig og verdifull erfaring, sier Catherine.

Mats Ove Sannes fra NTNU har jobbet hos avdeling Sikkerhet.

Jeg hadde i oppgave å lage en løsning for å skanne USB-minnepinner for malware. Dette skulle være selvstendige enheter utplassert på helseforetakene hvor personell kunne kjapt få minnepinnen sin kontrollert for ondsinnet programvare, og på den måten forhindre at det utilsiktet innføres virus i sykehusenes systemer. I løpet av sommeren har jeg innhentet spesifikasjoner av kunde, skrevet systemspesifikasjoner, utviklet backend-løsning, designet UI, og testet systemet for feil, sier han.

Automatisering og helsefaglig behov

Rebekka Lie, som i likhet med Cathrine studerer i Toulouse, og Chris Ghai fra UiO har jobbet i Løsningsdesign og ROS.

Rebekka har jobbet med å kartlegge og beskrive eksisterende tekniske oppsett for leverandørtilganger mot medisinskteknisk utstyr (MTU) i foretaksgruppen, samt behov som foreligger, og utfordringer knyttet til disse.

Det har vært særlig spennende å lære om behovene og utfordringene fra klinikere, leverandører og Sykehuspartner tilknyttet leverandørtilganger. Jeg er også fornøyd med å ha lært om rettighetene og sikkerhetskravene som gjelder for helsedata, sier hun.

Chris har benyttet tiden i Sykehuspartner til å se på muligheter og metoder for å kunne lette på noen av arbeidsoppgavene og prosessene gjennom automatisering og kunstig intelligens.

Det er selvsagt ingen enkel jobb, da ROS-vurderinger og prosessen rundt er veldig sammensatt. Dermed handlet det hovedsakelig om å se på hvilke oppgaver som man kunne bryte ned i mindre oppgaver til man satt igjen med noe "simpelt" nok til at et AI-system muligens kan løse per dagens teknologi, forteller han.

Gode erfaringer med sommerstudenter

Sykehuspartner er veldig fornøyd med innsatsen og bidragene fra årets sommerstudenter.

– Tilbakemeldingen fra årets sommerstudenter er at oppholdet har fungert veldig godt selv om det naturligvis i stor grad har måttet foregå på hjemmekontor. Vi synes de har levert utmerket i sine prosjekter og har tatt utfordringene den fysiske avstanden medfører på strak arm. Studentene har også kommet med konkrete forbedringsforslag som vi tar med oss til neste kull av sommerstudenter. Dette er blant annet å øke antall studenter og at de i større grad kan jobbe i team med hverandre rundt prosjektene. Dette vil kunne gi ytterligere gode effekter og nyttige erfaringer kan utveksles. Vi gleder oss derfor til å ta imot enda flere dyktige studenter til neste år, avslutter HR-direktør i Sykehuspartner, Siv Halvorsen.