Vi søker kontorlokaler i området fra Kalnes til Fredrikstad

Sykehuspartner HF søker 900-1300 kvm kontorlokaler med miljøvennlige og funksjonelle løsninger, sentralt plassert og godt tilknyttet offentlig transport.

  • Sykehuspartner HF søker anslagsvis 900 – 1300 kvm kontorlokaler
  • Sentralt plasserte lokaler som er godt tilknyttet offentlig kommunikasjon       
  • Standard: Miljøvennlige og funksjonelle lokaler med meget godt inneklima og god kvalitet i materialvalg og løsninger

Vi ser etter fleksible lokaler med nøktern, moderne standard, tilpasset kontorplasser i åpne landskap med aktivitetsbasert arbeidsform. Tilstrekkelig antall møterom og stillerom, gjerne med tilgang til felles kantine. Møterom i fellesarealer kan veie opp for egne møterom. Det er ønskelig med god arealutnyttelse og det stilles krav til energieffektivisering og universell utforming. Utleier må besørge ønskede tilpasninger av lokalene.

Leietid:  Fleksibel leiekontrakt med 3-5 års varighet, med mulighet for forlengelse.

Innflytting:  Årsskiftet 2017/2018.

For dem som ønsker å sende inn prospekt, vennligst ta kontakt for å få tilsendt skjema som vi ønsker oversendt sammen med det aktuelle prospekt. Prospektet bør omfatte bilder av lokalene og bygget, mulige planløsninger, ønsket leieintervall og innflytningstidspunkt.

Prospekt sendes administrasjonssjef Ingjerd Faret i Sykehuspartner HF innen 17. februar 2017.

ingjerd.faret@sykehuspartner.no eller per post til
Sykehuspartner HF v/ Ingjerd Faret,
Postboks 3562, 3007 Drammen.

Ved spørsmål, kontakt Ingjerd Faret, telefon 930 46 662.

Om Sykehuspartner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:

En partner for helsetjenester i utvikling