Viktig med gode forbilder innen tech

For femte året på rad kårer Abelia og ODA-Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Formålet er å løfte frem talenter og gode forbilder som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi. Adm. direktør, Gro Jære, er en av disse. 


– Koronakrisen har vist oss enda tydeligere at vi trenger alle gode krefter for å løse de store utfordringene som vi som samfunn møter. Både kvinner og menn er dagens og morgendagens problemløsere, men fremdeles er det langt flere menn enn kvinner som jobber i denne bransjen. Dette er også hovedmotivasjonen til at Abelia og ODA vil inspirere og motivere enda flere kvinner til å velge yrker innenfor teknologi, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia.

Listen fra kåringen finnes her: https://www.abelia.no/50techkvinner

– Med året vi har lagt bak oss har den fundamentale rollen teknologi spiller aldri vært tydeligere. Det være seg innen samhandling, helse, bærekraft eller utdanning. De teknologiske løsningene for fremtiden må skapes av alle, og årets tall viser at det fortsatt er for få tech-kvinner i Norge. Da er det ekstra viktig og gledelig at disse fantastiske 50 rollemodellene representerer en stor bredde av muligheter, som vi håper vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å skape tech-løsningene vi trenger i fremtiden, sier Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk.

Fire av ti er kvinner i Sykehuspartner

Gro Jære
Da adm. direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, studerte til sivilingeniør var det få kvinnelige forbilder innen teknologi. I dag er kvinneandelen innen faget langt høyere. I Sykehuspartner er kvinneandelen nær 40 prosent, med en god fordeling innen ledelse og fagekspertise.

Jære mener kåringen representerer et viktig tema.

– Mitt viktigste bidrag i likestillingen er å være et godt forbilde gjennom handlingene og valgene jeg tar, og derfor synes jeg denne kåringen er så viktig. Den fremhever dyktige kvinner fra ulike områder, nivå og stillinger i tech-bransjen. På den måten er kåringen også med på å synliggjøre mulighetene som finnes og at kvinner i bransjen får vite om hverandre. Som leder av Sykehuspartner er jeg opptatt av at vi har det beste laget, og da trenger vi at flere kvinner velger teknologi slik at vi får enda flere gode kandidater til stillingene våre, sier Jære. 

Viktigheten av gode forbilder

– Da jeg studerte, husker jeg godt en undersøkelse som viste at 9 av 10 kvinner som studerte til sivilingeniør ved NTH (NTNU) hadde en far som også var sivilingeniør. For min del var det interesse for realfag og en lærer som ga meg et godt råd, som var utslagsgivende for utdanningsvalget mitt; jeg hadde knapt møtt en sivilingeniør og visste lite om hva jeg gikk til. 

– Teknologi er en viktig driver for samfunnsutviklingen og det vi omgir oss med i det daglige. Teknologi er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv. Dette bør engasjere kvinner i like stor grad som menn, men tallene viser at vi må fortsette å ha et høyt fokus på å få flere flinke kvinner inn i teknologibransjen. For meg som jobber med teknologi mot helsesektoren er det gledelig å se at det er en stor andel kvinner i ledende posisjoner innen helse. Likestilling er noe vi må fortsette å jobbe med i samfunnet vårt, og anerkjenne at likestilling er mer enn bare likestilling mellom kjønn. Det er viktig at vi jobber for at alle kan ha gode forbilder og like muligheter for å engasjere seg i det de brenner for, avslutter Jære.