Om oss

​Sykehuspartner HF underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen, og vår oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene.

Vi kjennetegnes som en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler og leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling. 

Vi er cirka 1400 ansatte og en av Nordens største virksomheter på dette området. Vårt hovedkontor ligger på Grønland i Drammen. Vi har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Visjon og mål

​Vårt arbeid er forankret i visjonen "En partner for helsetjenester i utvikling".

Våre mål frem til 2020:

  • Best på helseteknologi
  • Verdi for kunde
  • Leveransekraft

Styret


Morten Thorkildsen, styreleder
Anne Kari Lande Hasle, nestleder
Eivind Gjemdal, styremedlem
Anita Schumacher, styremedlem
Just Ebbesen, styremedlem
Nanette Loennechen, ansattrepresentant
Tatjana Schanche, ansattrepresentant
Joachim Thode, ansattrepresentant

Vararepresentanter:
Terje Aurdal
Baard Lindberg
Kjersti Gjerde Jacobsen
Kjetil Dale
Geir Edvin Sandtangen

Styremøter og dokumenter

Ledelsen

Gro Jære - Konst. administrerende direktør
Atle Helle - Økonomidirektør
Axel Bull - Direktør for tjenesteutvikling
Geir Ove Staalen - Direktør for HR, økonomi og regnskap
Gro Jære - Direktør for virksomhetsoppfølging
Merethe Austgulen - Konst. direktør for Produksjon
Siv Halvorsen - HR-direktør
Terje Takle Johnsen - Direktør for plan og styring
Kenneth Roar Iversen - Direktør for kunder og tjenester

Pressebilder

Tillitsvalgte

SAN (NITO og DNJ) - Nanette Loennechen
YS (Delta) - Øyvin Bergo
YS (Parat) - Trond Bamle
LO - Tatjana Schanche
Akademikerne - Joachim Thode
UNIO (NSF) - Alma Basic
UNIO (Akademikerforbundet og NRF) - Silje Schage Jacob