Om oss

​Sykehuspartner HF underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT- og HR-tjenester til alle sykehusene i regionen, og vår oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene.

Vi kjennetegnes som en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler og leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere fullt og helt på sin primære virksomhet – pasientbehandling. 

Vi er cirka 1400 ansatte og en av Nordens største virksomheter på dette området. Vårt hovedkontor ligger på Grønland i Drammen. Vi har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og på Innlandet.

Visjon og mål

​Vårt arbeid er forankret i visjonen "En partner for helsetjenester i utvikling".

Våre mål frem til 2020:

 • Best på helseteknologi
 • Verdi for kunde
 • Leveransekraft

Styret


Morten Thorkildsen, styreleder
Anne Kari Lande Hasle, nestleder
Eivind Gjemdal, styremedlem
Anita Schumacher, styremedlem
Just Ebbesen, styremedlem
Nanette Loennechen, ansattrepresentant
Terje Aurdal, ansattrepresentant
Joachim Thode, ansattrepresentant

Vararepresentanter:
Baard Lindberg
Kjersti Gjerde Jacobsen
Kjetil Dale
Geir Edvin Sandtangen

Styremøter og dokumenter

Ledelsen

Gro Jære - Administrerende direktør
Atle Helle - Økonomidirektør
Irene Thaule - Konst. direktør for Virksomhetsoppfølging
Axel Bull - Direktør for Tjenesteutvikling
Geir Ove Staalen - Direktør for HR, økonomi og regnskap
Olav Storli Ulvund - Direktør for Produksjon
Siv Halvorsen - HR-direktør
Terje Takle Johnsen - Direktør for Plan og styring
Kenneth Roar Iversen - Direktør for Kunder og tjenester
Arild Dregelid - Programdirektør IKT-infrastrukturmodernisering

Pressebilder

Tillitsvalgte

SAN (NITO og DNJ) - Nanette Loennechen
YS (Delta) - Øyvin Bergo
YS (Parat) - Trond Bamle
LO - Kenneth Kreppen
EL&IT - Henrik Tønnesen
Akademikerne - Joachim Thode
UNIO (NSF) - Alma Basic
UNIO (Akademikerforbundet og NRF) - Silje Schage Jacob
 

Dette leverer vi

IKT


Sykehuspartner leverer tjenester til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Vår største oppgave i den forbindelse er drift og forvaltning av ulike pasientsystemer og IKT-plattform. Utover dette omfatter våre tjenester også blant annet drift av utstyr og nettverk.
En av fordelene sykehusene får med en felles IKT-organisasjon er lavere kostnader, men viktigst av alt, helsepersonellet får frigitt tid til å konsentrere seg om sitt fagområde – pasientbehandling.
Våre medarbeidere har over år opparbeidet solid kompetanse og erfaring innen drift og forvaltning av sykehusinformasjonssystemer, og det solide fagmiljøet kommer kundene våre til gode.

ERP og forsyningssenter

Regional ERP-løsning og forsyningssenter leveres til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Formålet med å innføre en felles løsning er å øke brukervennlighet, samt standardisere løsninger og arbeidsprosesser slik at datakvaliteten blir høyere og styringsinformasjonen bedre.

Et felles forsyningssenter skal gi reduserte kostnader og enklere bestilling og levering helt inn på den enkelte avdeling på sykehuset.

HR

Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av tjenester og løsninger som bidrar til å effektivisere sykehusadministrasjonen. Vi leverer en lang rekke fremtidsrettede elektroniske løsninger som gir sykehusene gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet:

 • Personalportalen 
 • Lønn 
 • Refusjon
 • Reiseregninger
 • Rekrutteringsløsning
 • Spørreundersøkelser
 • Elektronisk personalhåndbok
 • Ressurs og arbeidsplanlegging (Gat)
 • E-læringsportal (Læringsportalen)
 • Produksjon av opplæringsmateriell
 • Styringsinformasjon/datavarehusløsning
 • Rådgivning og prosjektledelse


Brukerstøtte

De ansatte på sykehuset kontakter brukerstøtte når de har problemer med IKT-utstyr eller programmer eller har spørsmål rundt lønn. For å yte best mulig service krever det fra vår side god kjennskap til hva som faktisk skjer på et sykehus, og vi er stolte over å kunne fortelle at vi har svært høy løsningsgrad ved førstegangskontakt. I tillegg til brukerstøtte har vi ansatte lokalt på alle helseforetakene. Vi betjener ca. 90 000 brukere.

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.