- en partner for helsetjenester i utvikling

Om oss

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 81 000 brukere. I løpet av et døgn sendes det 1 million meldinger mellom våre IKT-systemer og brukere, helseforetak, legekontor og kommuner. Det kan være henvisninger, rekvisisjoner, prøvesvar og mye mer.

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling. 

Med rundt 1 ​750 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vi har avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. 

Visjon og mål

Vårt arbeid er forankret i visjonen "En partner for helsetjenester i utvikling".

Våre mål frem til 2023:

 • Levere som avtalt 
  Vi skal levere sikre og stabile tjenester i henhold til avtaler.

 • Standardisere og modernisere
  Vi skal fornye og standardisere tjenester og teknologi for å understøtte helseforetakenes moderniseringsbehov.

 • Digitalisere og effektivisere
  Vi skal digitalisere og effektivisere tjenestene til beste for pasienten.

Styret


Herlof Nilssen, styreleder
Nina Mevold, nestleder
Eivind Gjemdal, styremedlem
Bjørn Atle Bjørnbeth, styremedlem
Hege Gjessing, styremedlem 
Øystein Mæland, styremedlem
Ingeborg Øfsthus, styremedlem
Christer Andersen, ansattvalgt
Brit Harnes, ansattvalgt
Joachim Thode, ansattvalgt
Maria Marhaug Hamnes, ansattvalgt

Vararepresentanter:
Thomas Ottem
Jens Christian Schou Knutsen
Anne Aasmoe
Nina Cathrine Damsleth
Anne Nordkvelde
Randi Kaldestad Henriksen

Styremøter og dokumenter

Ledelsen

Hanne Tangen Nilsen​ - Administrerende direktør
Anne Thea Hval - Direktør Økonomi og virksomhetsstyring
Terje Takle Johnsen - Direktør for Prosjekttjenester og leverandørstyring
Einar Devold - Direktør for Administrative fellestjenester
Geir Ove Staalen - Direktør for​ Kliniske IKT-tjenester
Olav Storli Ulvund - Direktør for IKT-tjenester
Siv Halvorsen - HR-direktør
Kenneth Roar Iversen - Direktør for Kunde- og servicetjenester
Roger Bjørgan - Direktør Teknologi og arkitekturstyring​

Pressebilder

Tillitsvalgte

SAN (NITO og DNJ) - Nanette Loennechen
YS (Delta) - Trieu Quoe Nguyen
​YS (Parat) - Trond Bamle
LO - Nina Cathrine Damsleth
EL&IT - Jens Christian Schou Knutsen
Akademikerne - Joachim Thode​
UNIO (Akademikerforbundet, NSF​ og NRF) - Gry Næss​​​

Likestillingsredgjørelsen (ARP)Dette leverer vi

IKT

Sykehuspartner leverer sikker og stabil drift av IKT-utstyr, nettverk, kliniske og administrative applikasjoner og IKT-infrastruktur til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

I årene fremover skal IKT-infrastrukturen standardiseres og moderniseres, slik at sykehusene kan ta i bruk fremtidens helseapplikasjoner. Sykehuspartners fageksperter starter nå på denne store oppgaven sammen med helseforetakene og ledende leverandører.

IKT-området utgjør rundt 85 prosent av Sykehuspartner målt i omsetning og antall ansatte. Vi har solide fagmiljø innen både strategisk og operativ sikkerhet, og en egen CERT (Sykehuspartner CERT). Hundrevis av kritiske tjenester overvåkes og driftes hele døgnet, hele året. Vi bidrar også med prosjektledelse, kompetanse og kapasitet til regionale utviklingsprosjekter.

Regional økonomi- og logistikktjeneste

Sykehuspartner leverer en regional økonomi- og logistikktjeneste, som består av tre hovedelementer; felles ERP-løsning, regional varekatalog og regionalt forsyningssenter. Tjenesten er så langt innført ved åtte helseforetak; Ahus, Østfold, Vestfold, Sunnaas, Telemark, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og Vestre Viken.

En felles regional tjeneste legger til rette for en høy grad av automatisert vareforsyning i foretakene og gir effekt både kvalitets- og kostnadsmessig. Formålet med standardiserte løsninger og arbeidsprosesser er å bidra til økt brukervennlighet, høyere datakvalitet og bedre styringsinformasjon.

HR

Vårt mål er å levere et helhetlig tilbud av tjenester og løsninger som bidrar til å effektivisere sykehusadministrasjonen. Vi leverer en lang rekke fremtidsrettede elektroniske løsninger som gir sykehusene gevinster i form av redusert ressursbruk og forbedret kvalitet:

 • Personalportalen 
 • Lønn 
 • Refusjon
 • Reiseregninger
 • Rekrutteringsløsning
 • Spørreundersøkelser
 • Elektronisk personalhåndbok
 • Ressurs og arbeidsplanlegging (Gat)
 • E-læringsportal (Læringsportalen)
 • Produksjon av opplæringsmateriell
 • Styringsinformasjon/datavarehusløsning
 • Rådgivning og prosjektledelse


Brukerservice

De ansatte på sykehuset kontakter brukerservice når de har problemer med IKT-utstyr eller programmer eller har spørsmål rundt lønn. For å yte best mulig service krever det fra vår side god kjennskap til hva som faktisk skjer på et sykehus, og vi er stolte over å kunne fortelle at vi har svært høy løsningsgrad ved førstegangskontakt. I tillegg til brukerstøtte har vi ansatte lokalt på alle helseforetakene. Vi betjener ca. 81 000 brukere.

Kontakt oss

Prosjekt

Sykehuspartner har det største IKT-helsefaglige prosjektledermiljøet i Norge, med over hundre programmer og prosjekter gående for sykehusene og Helse Sør-Øst til enhver tid. I tillegg stiller vi kompetanse og kapasitet til rådighet for regionale prosjekter. Disse prosjektene bidrar til trygg og effektiv pasientbehandling, samt utvikling og innovasjon i Helse-Norge.

 

Fant du det du lette etter?