Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 20 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 20 - 2022.pdfOffentlig journal uke 20 - 2022.pdfpdf268068
Offentlig journal uke 19 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 19 - 2022.pdfOffentlig journal uke 19 - 2022.pdfpdf263084
Offentlig journal uke 18-2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 18-2022.pdfOffentlig journal uke 18-2022.pdfpdf228632
Offentlig journal uke 17 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 17 - 2022.pdfOffentlig journal uke 17 - 2022.pdfpdf248023
Offentlig journal uke 16 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 16 - 2022.pdfOffentlig journal uke 16 - 2022.pdfpdf230252
Offentlig journal uke 14 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 14 - 2022.pdfOffentlig journal uke 14 - 2022.pdfpdf226672
Offentlig journal uke 15 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 15 - 2022.pdfOffentlig journal uke 15 - 2022.pdfpdf187655
Offentlig journal uke 13 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 13 - 2022.pdfOffentlig journal uke 13 - 2022.pdfpdf242349
Offentlig journal uke 12 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 12 - 2022.pdfOffentlig journal uke 12 - 2022.pdfpdf257084
Offentlig journal uke 11 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 11 - 2022.pdfOffentlig journal uke 11 - 2022.pdfpdf299872


 


 

Fant du det du lette etter?