Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 1 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 1 - 2022.pdfOffentlig journal uke 1 - 2022.pdfpdf241072
Offentlig journal uke 52-2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 52-2021.pdfOffentlig journal uke 52-2021.pdfpdf187084
Offentlig journal uke 51 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 51 - 2021.pdfOffentlig journal uke 51 - 2021.pdfpdf267270
Offentlig journal uke 50 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 50 - 2021.pdfOffentlig journal uke 50 - 2021.pdfpdf255920
Offentlig journal uke 49 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 49 - 2021.pdfOffentlig journal uke 49 - 2021.pdfpdf388409
Offentlig journal uke 48 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 48 - 2021.pdfOffentlig journal uke 48 - 2021.pdfpdf267990
Offentlig journal uke 47 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 47 - 2021.pdfOffentlig journal uke 47 - 2021.pdfpdf300534
Offentlig journal uke 46 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 46 - 2021.pdfOffentlig journal uke 46 - 2021.pdfpdf496409
Offentlig journal uke 45 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 45 - 2021.pdfOffentlig journal uke 45 - 2021.pdfpdf321802
Offentlig journal uke 44 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 44 - 2021.pdfOffentlig journal uke 44 - 2021.pdfpdf318345


 


 

Fant du det du lette etter?