Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 12 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 12 - 2021.pdfOffentlig journal uke 12 - 2021.pdfpdf208613
Offentlig journal uke 13 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 13 - 2021.pdfOffentlig journal uke 13 - 2021.pdfpdf168062
Offentlig journal uke 47 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 47 - 2020.pdfOffentlig journal uke 47 - 2020.pdfpdf214851
Offentlig journal uke 48 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 48 - 2020.pdfOffentlig journal uke 48 - 2020.pdfpdf202225
Offentlig journal uke 49 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 49 - 2020.pdfOffentlig journal uke 49 - 2020.pdfpdf198643
Offentlig journal uke 11 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 11 - 2021.pdfOffentlig journal uke 11 - 2021.pdfpdf296468
Offentlig journal uke 50 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 50 - 2020.pdfOffentlig journal uke 50 - 2020.pdfpdf237727
Offentlig journal uke 10 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 10 - 2021.pdfOffentlig journal uke 10 - 2021.pdfpdf215055
Offentlig journal uke 9 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 9 - 2021.pdfOffentlig journal uke 9 - 2021.pdfpdf207328
Offentlig journal uke 8 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 8 - 2021.pdfOffentlig journal uke 8 - 2021.pdfpdf226188


 


 

Fant du det du lette etter?