Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 36 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 36 - 2019.pdfOffentlig journal uke 36 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 35 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 35 - 2019.pdfOffentlig journal uke 35 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 34 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 34 - 2019.pdfOffentlig journal uke 34 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 33 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 33 - 2019.pdfOffentlig journal uke 33 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 32 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 32 - 2019.pdfOffentlig journal uke 32 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 30 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 30 - 2019.pdfOffentlig journal uke 30 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 31 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 31 - 2019.pdfOffentlig journal uke 31 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 27 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 27 - 2019.pdfOffentlig journal uke 27 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 28 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 28 - 2019.pdfOffentlig journal uke 28 - 2019.pdf
Offentlig journal uke 29 - 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 29 - 2019.pdfOffentlig journal uke 29 - 2019.pdf


 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.