Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal - uke 12 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 12 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 12 - 2023.pdfpdf347759
Offentlig journal - uke 11 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 11 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 11 - 2023.pdfpdf317922
Offentlig journal - uke 10 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 10 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 10 - 2023.pdfpdf279998
Offentlig journal - uke 9 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 9 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 9 - 2023.pdfpdf327735
Offentlig journal - uke 8 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 8 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 8 - 2023.pdfpdf284745
Offentlig journal - uke 7 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 7 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 7 - 2023.pdfpdf280813
Offentlig journal - uke 6 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 6 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 6 - 2023.pdfpdf294339
Offentlig journal - uke 5 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 5 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 5 - 2023.pdfpdf286045
Offentlig journal - uke 4 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 4 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 4 - 2023.pdfpdf308545
Offentlig journal - uke 3 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 3 - 2023.pdfOffentlig journal - uke 3 - 2023.pdfpdf253549


 


 

Fant du det du lette etter?