Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal - uke 38 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 38 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 38 - 2022.pdfpdf326708
Offentlig journal - uke 37 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 37 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 37 - 2022.pdfpdf269186
Offentlig journal - uke 36 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 36 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 36 - 2022.pdfpdf251825
Offentlig journal - uke 35 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 35 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 35 - 2022.pdfpdf289727
Offentlig journal - uke 34 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 34 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 34 - 2022.pdfpdf253450
Offentlig journal - uke 33 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 33 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 33 - 2022.pdfpdf222695
Offentlig journal - uke 32 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 32 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 32 - 2022.pdfpdf219442
Offentlig journal uke 31 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 31 - 2022.pdfOffentlig journal uke 31 - 2022.pdfpdf227822
Offentlig journal - uke 30 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 30 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 30 - 2022.pdfpdf251525
Offentlig journal - uke 29 - 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal - uke 29 - 2022.pdfOffentlig journal - uke 29 - 2022.pdfpdf210162


 


 

Fant du det du lette etter?