Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 43 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 43 - 2020.pdfOffentlig journal uke 43 - 2020.pdfpdf197146
Offentlig journal uke 42 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 42 - 2020.pdfOffentlig journal uke 42 - 2020.pdfpdf195005
Offentlig journal uke 41 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 41 - 2020.pdfOffentlig journal uke 41 - 2020.pdfpdf199394
Offentlig journal uke 40 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 40 - 2020.pdfOffentlig journal uke 40 - 2020.pdfpdf194874
Offentlig journal uke 39 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 39 - 2020.pdfOffentlig journal uke 39 - 2020.pdfpdf182121
Offentlig journal uke 38 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 38 - 2020.pdfOffentlig journal uke 38 - 2020.pdfpdf199504
Offentlig journal uke 37 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 37 - 2020.pdfOffentlig journal uke 37 - 2020.pdfpdf187804
Offentlig journal uke 36 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 36 - 2020.pdfOffentlig journal uke 36 - 2020.pdfpdf187911
Offentlig journal uke 35 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 35 - 2020.pdfOffentlig journal uke 35 - 2020.pdfpdf210144
Offentlig journal uke 34 - 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 34 - 2020.pdfOffentlig journal uke 34 - 2020.pdfpdf176955


 


 

Fant du det du lette etter?