Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sykehuspartner. Vi et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

​Innsyn i dokumenter

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: post@sykehuspartner.no

Vennligst oppgi saksnummer og dokumentnummer når du ber om innsyn. Disse opplysningene finner du i journalene under. 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Postjournaler

Offentlig journal uke 24 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 24 - 2021.pdfOffentlig journal uke 24 - 2021.pdfpdf194726
Offentlig journal uke 23 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 23 - 2021.pdfOffentlig journal uke 23 - 2021.pdfpdf213624
Offentlig journal uke 22 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 22 - 2021.pdfOffentlig journal uke 22 - 2021.pdfpdf265099
Offentlig journal uke 21 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 21 - 2021.pdfOffentlig journal uke 21 - 2021.pdfpdf212769
Offentlig journal uke 20 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 20 - 2021.pdfOffentlig journal uke 20 - 2021.pdfpdf183075
Offentlig journal uke 19 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 19 - 2021.pdfOffentlig journal uke 19 - 2021.pdfpdf200314
Offentlig journal uke 18 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 18 - 2021.pdfOffentlig journal uke 18 - 2021.pdfpdf196241
Offentlig journal uke 17 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 17 - 2021.pdfOffentlig journal uke 17 - 2021.pdfpdf238559
Offentlig journal uke 16 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 16 - 2021.pdfOffentlig journal uke 16 - 2021.pdfpdf184802
Offentlig journal uke 15 - 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/postjournal/Offentlig journal uke 15 - 2021.pdfOffentlig journal uke 15 - 2021.pdfpdf201926


 


 

Fant du det du lette etter?