Styremøter

I Sykehuspartner er alle styremøter åpne. Åpne styremøter innebærer at alle som ønsker det, kan være tilstede og overhøre møtene, uten tale-, forslags- eller stemmerett. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører dersom det foreligger et reelt og saklig behov, og vilkårene i helseforetaksloven §26 a er oppfylt.

 

Dette betyr at hvem som helst kan delta som tilhører. Journalister kan komme og skrive om det som diskuteres og besluttes. Sakspapirene, utredningene og referatene er offentlige dokumenter og finnes tilgjengelig på nettsiden.

​Har du spørsmål om styret kan du kontakte seniorrådgiver Mette B. Thordén på
e-post: mette.bustad.thorden@sykehuspartner.no, eller telefon: 950 41 739.

Kommende styremøter

 • Tirsdag 28.05.
  Styremøte 28. mai 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 19.06.
  Styremøte 19. juni

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Tirsdag 03.09.
  Styremøte 3. september 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Tirsdag 24.09.
  Styremøte 24. september 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Torsdag 24.10.
  Styremøte 24. oktober 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

 • Onsdag 11.12.
  Styremøte 11. desember 2019

  Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.


Avholdte styremøter

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.