Styremøter

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut på internett. Styremøtene er åpne for allmennheten.

​Har du spørsmål om styret kan du kontakte rådgiver Mette B. Thordén på
e-post: mette.bustad.thorden@sykehuspartner.no, eller telefon: 950 41 739.

Kommende styremøter

  • 15.11 onsdag
    Styremøte 15. november 2017

    Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

  • 06.12 onsdag
    Styremøte 6. desember 2017

    Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.


Avholdte styremøter

Styremøte 12. oktober 2017https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-12-oktober-2017-2017-10-12Styremøte 12. oktober 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.
Styremøte 30. august 2017https://sykehuspartner.no/arrangementer/styremote-30-august-2017-2017-08-30Styremøte 30. august 2017Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/082017/2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.08.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.06.20 - Styresaker Sykehuspartner HF_1.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.06.20 - Styresaker Sykehuspartner HF_1.pdf2017.06.20 - Styresaker Sykehuspartner HF_1.pdf
2017.06.07 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.06.07 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.06.07 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.05.10 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.05.10 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.05.10 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.04.05 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.04.05 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.04.05 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.03.08 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.03.08 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.03.08 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2017.02.06 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2017.02.06 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2017.02.06 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.12.21 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.12.21 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.12.21 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.11.23 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.11.23 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.11.23 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.10.26 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.10.26 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.10.26 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.09.20 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.09.20 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.09.20 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.08.24 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.08.24 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.08.24 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.06.22 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.06.22 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.06.22 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.04.27 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.04.27 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.04.27 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.03.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.03.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.03.30 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
2016.02.25 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/2016.02.25 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf2016.02.25 - Styresaker Sykehuspartner HF.pdf
065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdf065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdf
064-2017 - Årsplan styret 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/064-2017 - Årsplan styret 2017.pdf064-2017 - Årsplan styret 2017.pdf
063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf
063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdf063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdf
062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdf062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdf
062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdf062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdf
061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf
061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdf061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdf
060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdf060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdf
0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdf0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdf
0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 12.10.2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 12.10.2017.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 12.10.2017.pdf