Personvernombud

Sykehuspartner er den regionale databehandler for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Som regional databehandler behandler Sykehuspartner HF en stor mengde sensitive personopplysninger på vegne av helseforetakene. Vi sørger for at disse opplysningene til enhver tid blir behandlet på en sikker, forsvarlig måte, etter instrukser fra helseforetakene, og i henhold til gjeldende lover og regler.

Hvis du har spørsmål om denne behandlingen kan du kontakte Personvernombudet i helseforetaket der du har vært pasient, se oversikt over behandlingssteder i Helse Sør-Øst.

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har personvernombud. Du kan kontakte Personvernombudet i Sykehuspartner HF på e-post: personvern@sykehuspartner.no eller telefon: 32 23 53 00. Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Fant du det du lette etter?