Utredning av moderniseringen fortsetter

Viseadministrerende direktør Olav Berg har valgt å se seg om etter andre oppgaver utenfor Sykehuspartner.

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Berg har tidligere ledet arbeidet med infrastrukturmodernisering i virksomheten.  Andre interne krefter i Sykehuspartner trer nå inn i  utredningsarbeidet med infrastrukturmoderniseringen  for å opprettholde kontinuitet og tempo som planlagt. Arbeidet er i henhold til plan.

Saksfremlegg til styremøtet i Sykehuspartner 12. oktober 2017